Hjem 9 Personvernerklæring

Personvernerklæring

(Sist oppdatert 20.11.2021)

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til ett individ (en enkeltperson). G3 Gausdal Treindustrier behandler personopplysninger i forbindelse med leveranse av trelast og andre nærliggende produkter til andre virksomheter.

Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at personopplysningene er oppdaterte og at konfidensialitet ivaretas. Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss. HR-sjef er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysningene. 

 

Her er det vi gjør med dine data

Kundeopplysninger

Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for våre leveranser av produkter og tjenester til deg som kunde eller som potensiell kunde. Registrering av personopplysninger er en forutsetning for våre leveranser.

Blant opplysningene som behandles er navn, fakturaadresse, e-postadresse, mobiltelefon samt informasjon om deres stilling og relasjon til oss.

Elektronisk kommunikasjon 

Du kan når som helst trekke ditt samtykke til elektronisk kommunikasjon, og utsendelser stoppes. Vi sender ut prislister, prisvarsler og andre dokumenter kun ved ditt samtykke.

Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler (cookies) og annen teknologi

En informasjonskapsel, eller såkalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen din når nettsiden åpnes. Vi bruker informasjonskapsler til å innhente statistikk og måle trafikk på internettsidene. Informasjonskapselen inneholder ikke IP-adresse og dens levetid er 6 måneder dersom ikke du sletter den. Du kan stille inn nettleseren din slik at bare de nettsidene du ønsker får lov til å lagre informasjonskapsler på maskinen din. Vi anbefaler at du benytter en søkemotor og søker etter ”disable cookies” for å finne en oppskrift for akkurat din nettleser. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Vi innhenter vanlig besøksstatistikk for våre nettsteder ved bruk av Google Analytics. Dette inkluderer hvilke av våre nettsider som er lest, tidspunkt, hvilken side du kom fra, geografisk område, samt type nettleser og operativsystem som benyttes.

Utlevering av personopplysninger

Vi vil ikke levere ut dine personopplysninger til andre enn det som ligger under til enhver tid gjeldende lover og regler.

Sletting av data

Personopplysninger knyttet til andre kundeforhold vil bli lagret så lenge en tjeneste løper eller reklamasjonsfristen ikke er utløpt. Opplysninger vil minimum lagres i 5 år fra kjøpstidspunktet for å møte kravene om oppbevaringsplikt i regnskapsloven.

 

 

Dine rettigheter

Vår behandling av personopplysninger er regulert av ny personopplysningslov som er basert et direktiv fra EU som kalles GDPR. Her er dine rettigheter:

Rett til innsyn i dine data hos oss

Enhver kan kreve å få vite hvilken behandling av personopplysninger vi foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i våre systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger som er registrert om deg og hvilken kilde personopplysningene stammer fra, i de sammenhenger data ikke er gitt av deg selv. Vi gir innsyn i opplysninger basert på skriftlig henvendelse der du identifiserer deg selv. Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.

Retting, sletting og begrensning i behandling av dine personopplysninger

Dersom vi behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at vi skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene.

Trekke samtykke ditt

I de tilfeller behandlingen av dine personopplysninger er basert på avgitt samtykke, kan du trekke ditt samtykke når du ønsker. Vår behandling omfattet av samtykke vil da opphøre, og eventuelle personopplysninger knyttet til samtykket vil slettes. Når samtykket trekkes påvirker det ikke lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykkes trekkes tilbake.

Utskrift av dine opplysninger

Du har rett til å be om utlevering av dine personopplysninger i et maskinlesbart format for å kunne ta disse med til tredjepart. Utlevering av data forutsetter skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

 

Endring av erklæringen

Vi kan endre personvernerklæringen om vi finner det nødvendig, og siste dato for endring vises alltid øverst i erklæringen. 

 

Informasjon:

GDPR-ansvarlig er HR-sjef Ragnar Holm.
G3 Gausdal Treindustrier SA, Slettmoen 2, 2651 Østre Gausdal

Henvendelser til [email protected] eller telefon 02651

 

Klage

Dersom du mener det foreligger brudd på retningslinjer kan du klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon og annen informasjon finnes på www.datatilsynet.no

Kontakt oss

Ring oss på

02651