Hjem 9 Om oss 9 Våre virksomheter

Våre virksomheter

G3 Gausdal Treindustrier SA er et samvirkeforetak som eies av ca. 1 400 skogeiere, og består av fabrikkene G3 Gausdal Bruk, G3 Gran Tre, G3 Fåvang Sag og G3 Komponent. Fire moderne og veldrevne produksjonsanlegg som til sammen gjør oss til en av Norges ledende trelastprodusenter. G3 Gausdal Treindustrier har avtaler med alle store aktører innen salg av trelast og et solid forhandlernettverk sør for Trondheim.

G3 Gausdal Treindustrier har lang tradisjon for å levere trelast av høy kvalitet. Den tradisjonen er vi stolte av å videreføre inn i fremtiden. Vi kan tre.

G3 Gausdal Bruk

G3 Gausdal Bruk ligger på Segalstad Bru i Gausdal Kommune, og er vårt største produksjonsanlegg. Her holder også administrasjonen i G3 Gausdal Treindustrier til, og antall årsverk utgjør ca. 95 ved produksjonsanlegget og administrasjonen i Gausdal.

Første kapittel i Gausdal Bruk-historien ble skrevet 12. mars 1954, og 70 år senere lever andelssagbruket på Segalstad Bru i beste velgående.

De siste 10–15 årene har produksjonsanlegget i Gausdal blitt kraftig oppgradert med ombygget saglinje, nytt fyranlegg, ny selvskiftende kanaltørke, ny klyvlinje, nytt høvleri, 9 000 m² med nye lagertak, nytt flishus og rehabilitert velferdsbygg. Som selve rosinen i pølsa ble det i tillegg bygget en topp moderne malingsfabrikk for utvendig kledning i 2017, med banebrytende teknologi og produksjonsløsninger.

I 2019 sto et nytt administrasjonsbygg klart i det gamle GAVO-bygget (vegg-i-vegg med produksjonsanlegget), og i 2022 ble det bygget nytt justerverk med kamerasortering.

Kontakt

G3 GAUSDAL BRUK

Slettmoen 4

2651 Østre Gausdal

Kontaktperson: Jørn Nørstelien (adm.dir.) [email protected] / 970 87 990

Besøk skal fortrinnsvis avtales på forhånd.

G3 Gran Tre

G3 Gran Tre ligger like ved riksveg 4 på Jaren i Gran Kommune, midt i en av landets beste områder for grantømmer. Sagbruket startet opp i 1974 som et sentralsagbruk for Gran, Tingelstad og Brandbu og har hatt en løpende utvikling siden den gang.

Daværende Gausdal Bruvoll kjøpte sagbruket i 2018, og har fortsatt videreutviklingen av produksjonen. I 2021 fremstår G3 Gran Tre som et moderne sagbruk som sager, tørker, sorterer, høvler og overflatebehandler, og som er en betydelig arbeidsgiver i området.

Kontakt

G3 GRAN TRE

Amundrudvegen 86

2770 Jaren

Kontaktperson: Terje Osen (fabrikksjef / daglig leder), [email protected] / 455 12 494

Besøk skal fortrinnsvis avtales på forhånd.

G3 Fåvang Sag

G3 Fåvang Sag ligger ved E6 på Fåvang i Ringebu Kommune og er det største sagbruket i Gudbrandsdalen.

I 90 år har G3 Fåvang Sag vært et familieeid sagbruk med 4 generasjoner Smidesang, før Gausdal Bruvoll kjøpte sagbruket av Einar Smidesang våren 2021.

Siden etableringen i 1931 har G3 Fåvang Sag hatt en solid vekst og gjennomgått flere store oppgraderinger. Sagbruket fremstår i dag som et topp moderne sagbruk med blant annet helautomatisk sorteringsanlegg, nye lagertak og tørkekamre. Høsten 2021 ble nytt fyranlegg satt i drift.

Kontakt

G3 FÅVANG SAG

Tromsnesvegen 47

2634 Fåvang

Kontaktperson: Rune Voldsrud (daglig leder): [email protected] / 918 46 550

Besøk skal fortrinnsvis avtales på forhånd.

Oversiktsbilde G3 Komponent

G3 Komponent

G3 Komponent ligger på Brumund i Ringsaker kommune, ca. 40 km fra Lillehammer. Fingerskjøtingsanlegget på G3 Komponent er ett av fem anlegg i Norge som har godkjenning for å CE-merke fingerskjøttet trelast.

Historisk er G3 Komponent det som tidligere utgjorde fingerskjøtings-avdelingen til RingAlm Tre. I 2020 ble virksomheten skilt ut fra RingAlm og etablert som et eget selskap Innlandet Trebearbeiding (ITB) med Jan Erik Barli, Nes Almenning og Jan Erik Hagen på eiersiden. G3 Gausdal Treindustrier kjøpte 80 % av aksjene i desember 2023, mens Nes Allmenning beholder de resterende 20 % av aksjene.

G3 Komponent sin primære virksomhet er fingerskjøting av trelast, noe som innebærer at man kan produsere trelast i eksakte lengder inntil 12,4 meter med en bredde på opptil 248 mm. Eksakte lengder gir både effektivt byggeri og en god miljøgevinst.

Kontakt

G3 KOMPONENT

Brumundvegen 829

2387 Brumunddal

Kontaktperson: Jan Erik Hagen (fabrikksjef / daglig leder): [email protected] / 476 79 868

Besøk skal fortrinnsvis avtales på forhånd.

Kontakt oss

Ring oss på

02651