Hjem 9 Om oss 9 Våre virksomheter

Våre virksomheter

G3 Gausdal Treindustrier består av produksjonsanleggene G3 Gausdal Bruk, G3 Gran Tre og G3 Fåvang Sag. Tre moderne og veldrevne sagbruk som til sammen blir en av Norges ledende trelastprodusenter. G3 Gausdal Treindustrier har avtaler med alle store aktører innen salg av trelast og et solid forhandlernettverk sør for Trondheim.

G3 Gausdal Treindustrier har lang tradisjon for å levere trelast av høy kvalitet. Den tradisjonen er vi stolte av å videreføre inn i fremtiden. Vi kan tre.

G3 Gausdal Bruk

G3 Gausdal Bruk ligger på Segalstad Bru i Gausdal Kommune, og er vårt største produksjonsanlegg. Her holder også administrasjonen i G3 Gausdal Treindustrier til, og antall årsverk utgjør ca. 95 ved produksjonsanlegget og administrasjonen i Gausdal.

Første kapittel i Gausdal Bruk-historien ble skrevet 12. mars 1954, og snart 70 år senere lever andelssagbruket på Segalstad Bru i beste velgående.

De siste 10-15 årene har produksjonsanlegget i Gausdal blitt kraftig oppgradert med ombygget saglinje, nytt fyranlegg, ny selvskiftende kanaltørke, ny klyvlinje, nytt høvleri, 9000 m2 med nye lagertak, nytt flishus og rehabilitert velferdsbygg. I tillegg ble det i 2017 bygget en topp moderne malingsfabrikk for utvendig kledning, med banebrytende teknologi og produksjonsløsning.

I 2019 sto et nytt administrasjonsbygg klart i det gamle GAVO-bygget (vegg-i-vegg med produksjonsanlegget), og i 2022 skal nytt justerverk med kamerasortering bygges.

Årlig bearbeider G3 Gausdal Bruk ca. 175 000 m3 tømmer gjennom saging, høvling og annen videreforedling.

G3 Gran Tre

G3 Gran Tre ligger like ved riksveg 4 på Jaren i Gran Kommune, midt i en av landets beste områder for grantømmer. Sagbruket startet opp i 1974 som et sentralsagbruk for Gran, Tingelstad og Brandbu og har hatt en løpende utvikling siden den gang.

Daværende Gausdal Bruvoll kjøpte sagbruket i 2018, og har fortsatt videreutviklingen av produksjonen. I 2021 fremstår G3 Gran Tre som et moderne sagbruk som sager, tørker, sorterer, høvler og overflatebehandler, og som er en betydelig arbeidsgiver i området med sine 44 ansatte.

G3 Gran Tre bearbeider ca. 90 000 m3 tømmer hvert år.

G3 Fåvang Sag

G3 Fåvang Sag ligger ved E6 på Fåvang i Ringebu Kommune og er det største sagbruket i Gudbrandsdalen.

I 90 år har G3 Fåvang Sag vært et familieeid sagbruk med 4 generasjoner Smidesang, før Gausdal Bruvoll kjøpte sagbruket av Einar Smidesang våren 2021.

Siden etableringen i 1931 har G3 Fåvang Sag hatt en solid vekst og gjennomgått flere store oppgraderinger. Sagbruket fremstår i dag som et topp moderne sagbruk med blant annet helautomatisk sorteringsanlegg, nye lagertak og tørkekamre. Høsten 2021 er nytt fyranlegg under oppføring.

G3 Fåvang Sag har 38 ansatte og bearbeider ca. 105 000 m3 tømmer årlig.

Kontakt oss

Ring oss på

02651