Hjem 9 Om oss 9 Nøkkeltall

Våre nøkkeltall

Årlig tømmerforbruk tilsvarer

vogntog tømmer hver virkedag

Hver virkedag kjøres

vogntog trelast ut

3

produksjonsanlegg

ca 370 000 m3

tømmer forbrukt i året

177

årsverk

%

av all utvendig kledning som produseres og selges er overflatebehandlet

Årlig produseres over 1 400 000 løpemeter ULTIMALT-behandlet kledning.