Hjem 9 Om oss 9 Historikk

Historikk

G3 Gausdal Treindustrier består av produksjonsanleggene G3 Gausdal Bruk, G3 Gran Tre og G3 Fåvang Sag. Tre moderne og veldrevne sagbruk med historikk helt tilbake til 1930-tallet. Her kan du lese litt om historien til de tre sagbrukene som til sammen utgjør G3 Gausdal Treindustrier.

G3 Gausdal Treindustrier

Historien om G3 Gausdal Treindustrier, eller Gausdal Bruk A/L som det lenge het, startet våren 1954. Da ble andelssagbruket etablert på Segalstad Bru, og der holder fortsatt sagbruket til.

Gausdal Bruk fusjonerte med Bruvoll Sag & Høvleri i 2006 og ble til Gausdal Bruvoll BA. Innledningsvis ble begge sagbrukene drevet som to fullverdige sagbruk i henholdsvis Gausdal og Øyer, men etter hvert ble driften gradvis effektivisert. All saging ble flyttet til Gausdal, mens Øyer hadde eget høvleri og malingsfabrikk. I 2017 ble driften i Øyer avviklet, og alt samlet i Gausdal.

Som en følge av blant annet markedssituasjonen med stadig økende behov for større volum, så kjøpte Gausdal Bruvoll opp Gran Tre ANS på Jaren i 2018 og Fåvang Sag i 2021. Som en naturlig prosess, ikke minst for å samle kreftene, så ble firmanavnet våren 2021 endret til G3 Gausdal Treindustrier SA.

Gausdal Bruk 1957

Gausdal Bruk ca 1967 – tømmer på vei gjennom bløtekaret.

G3 Gausdal Bruk | Segalstad Bru | Gausdal

G3 Gausdal Bruk 2021 – et topp moderne sagbruk.

G3 Gran Tre

Gran Tre ble etablert ved Sittpå i Moen på Jaren i februar 1974 som et sentralsagbruk for almenningene Gran, Tingelstad og Brandbu. Prosessen frem til sentralsagbruket hadde da pågått i mange år, men fikk for alvor luft under vingene da Gran Almennings sagbruk i Vassenden (Gran) brant ned til grunnen i juni 1971.

Allerede i 1975 kom første steg i videre utvikling av Gran Tre, med sorteringsanlegg og lagerhus. I årene etter har blitt gjort flere store investeringer og moderniseringer.

Med lett tilgang på tettvokst innlandsgran, så har Gran Tre alltid vært kjent for å levere trelast av høy kvalitet. I 2005 lanserte Gran Tre produktet KjerneTre-kledning og tok en posisjon som en ledende produsent av utvendig kledning.

Gran Tre var eid av de 2 bygdealmenningene Gran Almenning og Brandbu og Tingelstad Almenning frem til Gausdal Bruvoll kjøpte Gran Tre i 2018, og sagbruket på Jaren er i dag ett av tre produksjonsanlegg i G3 Gausdal Treindustrier.

Gran Tre – utsikt over trelast
Bedriftsbesøk hos Gran Tre 1981

Sagbruket G3 Gran Tre, slik det fremstår i dag. Foto: Brede Lesjø, LUAS AS

G3 Fåvang Sag

Fåvang Sag ble etablert av Ole E. Smidesang i 1931, og forble i Smidesang-familien frem til Gausdal Bruvoll kjøpte sagbruket i 2021. Johan Smidesang tok over etter Ole i 1964, før Alf Tore Smidesang overtok stafettpinnen i 1981. 4. generasjon Smidesang, Einar, kjøpte Fåvang Sag i 2016.

Fåvang Sag har gjort investeringer og utbedringer jevnt og trutt gjennom årene, og siste investering var nytt fyranlegg som ble satt i drift høsten 2021. I dag fremstår sagbruket som topp moderne og veldrevet, med en stabil og dedikert arbeidsstokk.

Fåvang Sag ble kjøpt av Gausdal Bruvoll i mars 2021, og ble da til en del av G3 Gausdal Treindustrier.

Fåvang sag, Widerøe-postkort / flyfoto

Fåvang sag i dag. Naturlig tørking av trevirke. Foto: Tor Ivar Boine

Naturlig tørking av trevirke | G3 Fåvang Sag | G3 Gausdal Treindustrier | Foto: Tor Ivan Boine

Kontakt oss

Ring oss på

02651