Hjem 9 Om oss 9 Bærekraft og miljø

Bærekraft og miljø hos Gausdal Treindustrier SA

Skogbruket har en sentral plass når Norges industrihistorie skal fortelles, og lenge var tømmer en de største og viktigste eksportvarene til utlandet.

Omlag 45% av skogen i Norge i dag er gran. 35 000 km2, litt over 10% av hele landets areal. Tilveksten er over dobbel så stor som uttaket, og Norge har et av verdens mest bærekraftige skogbruk.

G3 Gausdal Treindustrier har et mål om å utnytte tømmerstokken 100%. I dag skjer det ved at litt over 50% av tømmerstokken videreforedles til ulike typer trelast, mens resten blir til biprodukter som bark og flis. Noe av biproduktene brukes i egne bio-fyranlegg for å varme opp trelasttørker, mens en del biprodukter går til samarbeidspartnere som nytter de i sin produksjon.

I tillegg tar G3 Gausdal Treindustrier også sin del av ansvaret med å fremme bærekraftig skogbruk ved å kun benytte PEFC-sertifisert tømmer i egen produksjon. PEFC-sertifiseringen sikrer at blant annet riktig hogst og gjenplantning, beskytter biologisk mangfold og ivaretar flerbrukshensyn.

Kilder og mer informasjon finner du blant annet hos:
PEFC.no
Tenktre.no
Trefokus.no – FOKUS på Tre: Gran

Kontakt oss

Ring oss på

02651