FDV

FDV er en samlebetegnelse for forvaltning, drift og vedlikehold gjennom bygningens totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til riving/sanering. Du vil få mange års glede i produktet ditt ved å følge monteringsanvisninger og de anbefalte vedlikeholds intervaller. Omfattende informasjon om produktets egenskaper, montering og vedlikehold finner du i FDV for hver enkelt produkt.

FDV ULTIMALT

Dekkende behandling

FDV ULTIMALT

Transparent behandling

FDV GRUNNING + MELLOMSTRØK

Dekkende behandling

FDV GRUNNING + MELLOMSTRØK

Transparent behandling

FDV GRUNNET KLEDNING

Dekkende behandling

FDV GRUNNET KLEDNING

Transparent behandling

MONTERINGSANVISNING

Kledning fra G3 Gausdal Treindustrier

Miljøgodkjenninger

Sertifikat PEFC engelsk

(G3 Gausdal Bruk)

EPD

Grankledning ULTIMALT

EPD

Grankledning grunnet og mellomstrøk

EPD

Grankledning grunnet

EPD

Grankledning ubehandlet

EPD

Høvellast av gran

Sertifikat KD engelsk

(G3 Gran Tre AS)

Sertifikat KD norsk

(G3 Gran Tre AS)

FSC-sertifikat

(G3 Gran Tre AS)

Sertifikat PEFC engelsk

(G3 Gran Tre AS)

Grønt punkt

Medlemsbevis

Sertifikat PEFC engelsk

(G3 Fåvang Sag)

BREEAM-NOR A20 (2012)

Sjekkliste egendeklarasjon

BREEAM-NOR A20 (2016)

Sjekkliste egendeklarasjon

Mattilsynet ISPM-15

Treemballasje

Mattilsynet ISPM-15

Treemballasje engelsk

Tekniske datablader malingsprodukter

Jotun Industri

DRYGOLIN Color Expert

Tekniske godkjenninger

Ytelseserklæring

Utvendig kledning, behandlet

Ytelseserklæring

Utvendig kledning, ubehandlet

Ytelseserklæring

Konstruksjonsvirke

Samsvarserklæring

Konstruksjonsvirke

Sertifikat NS-merking

Konstruksjonsvirke NS-EN 14081

Sertifikat CE-merking

Konstruksjonsvirke INSTA 142 CE styrkelast

Strategi og retninglinjer

Etiske retninglinjer for leverandører

G3 Gausdal Treindustrier

Ethical guidelines for suppliers

G3 Gausdal Treindustrier

Bærekraftstrategi 2022-2025

G3 Gausdal Treindustrier

Sustainability Strategy 2022-2025

G3 Gausdal Treindustrier