FDV

FDV er en samlebetegnelse for forvaltning, drift og vedlikehold gjennom bygningens totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til riving/sanering. Du vil få mange års glede i produktet ditt ved å følge monteringsanvisninger og de anbefalte vedlikeholds intervaller. Omfattende informasjon om produktets egenskaper, montering og vedlikehold finner du i FDV for hver enkelt produkt.

FDV ULTIMALT

Kledning transparent

FDV ULTIMALT

Kledning dekkende

FDV

Mellomstrøksbehandlet kledning transparent

FDV

Mellomstrøksbehandlet kledning dekkende

FDV

Grunnet kledning transparent

FDV

Grunnet kledning dekkende

MONTERINGSANVISNING

Kledning fra G3 Gausdal Treindustrier

Miljøgodkjenninger

Sertifikat PEFC norsk

(G3 Gausdal Treindustrier)

EPD

Grankledning ULTIMALT

EPD

Grankledning grunnet og mellomstrøk

EPD

Grankledning grunnet

EPD

Grankledning ubehandlet

EPD

Høvellast av gran

Sertifikat KD engelsk

(G3 Gran Tre AS)

Sertifikat KD norsk

(G3 Gran Tre AS)

FSC-sertifikat

(G3 Gran Tre AS)

Sertifikat PEFC norsk

(G3 Gran Tre AS)

Grønt punkt

Medlemsbevis

BREEAM-NOR A20

Sjekkliste egendeklarasjon

Sertifikat PEFC engelsk

(G3 Gausdal Treindustrier)

Mattilsynet ISPM-15

Treemballasje

Mattilsynet ISPM-15

Treemballasje engelsk

Tekniske datablader malingsprodukter

Jotun Industri

DRYGOLIN Color Expert

Tekniske godkjenninger

Ytelseserklæring

Utvendig kledning, behandlet

Ytelseserklæring

Utvendig kledning, ubehandlet

Ytelseserklæring

Konstruksjonsvirke

Samsvarserklæring

Konstruksjonsvirke

Sertifikat NS-merking

Konstruksjonsvirke NS-EN 14081

Sertifikat CE-merking

Konstruksjonsvirke INSTA 142 CE styrkelast