FDV

FDV er en samlebetegnelse for forvaltning, drift og vedlikehold gjennom bygningens totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til riving/sanering. Du vil få mange års glede i produktet ditt ved å følge monteringsanvisninger og de anbefalte vedlikeholds intervaller. Omfattende informasjon om produktets egenskaper, montering og vedlikehold finner du i FDV for hver enkelt produkt.

MONTERINGSANVISNING

Kledning fra G3 Gausdal Treindustrier

FDV KLEDNING

Ubehandlet

FDV KLEDNING

GRUNNET, dekkende og transparent behandling

FDV KLEDNING

GRUNNING + MELLOMSTRØK, dekkende og transparent behandling

FDV KLEDNING

ULTIMALT, dekkende og transparent behandling

FDV KLEDNING

ULTIMALT PROFF 10, dekkende behandling

Miljøgodkjenninger

Certificate PEFC Chain of Custody

(G3 Gausdal Treindustrier SA)

EPD

Grankledning ULTIMALT

EPD

Grankledning grunnet og mellomstrøk

EPD

Grankledning grunnet

EPD

Grankledning ubehandlet

EPD

Høvellast av gran

EPD

Grankledning ULTIMALT PROFF 10

FSC-sertifikat

(G3 Gausdal Treindustrier SA)

Sertifikat KD (english)

(G3 Gran Tre AS)

Sertifikat KD (norsk)

(G3 Gran Tre AS)

Sertifikat KD (norsk)

(G3 Gausdal Bruk)

Sertifikat KD (norsk)

(G3 Fåvang Sag AS)

BREEAM-NOR A20 (2012)

Sjekkliste egendeklarasjon

BREEAM-NOR A20 (2016)

Sjekkliste egendeklarasjon

Mattilsynet ISPM-15

Treemballasje

Grønt punkt

Medlemsbevis

Tekniske datablader malingsprodukter

Jotun Industri

DRYGOLIN Color Expert

Tekniske godkjenninger

Ytelseserklæring

Utvendig kledning, behandlet

Ytelseserklæring

Utvendig kledning, ubehandlet

Ytelseserklæring

Konstruksjonsvirke

Samsvarserklæring

Konstruksjonsvirke

Sertifikat NS-merking

Konstruksjonsvirke NS-EN 14081

Sertifikat CE-merking

Konstruksjonsvirke INSTA 142 CE styrkelast

Sertifikat CE K-virke

G3 Komponent

Samsvarssertifikat

Styrkesortert k-virke (G3 Fåvang Sag)

Strategi og retningslinjer

Etiske retningslinjer for leverandører

G3 Gausdal Treindustrier

Ethical guidelines for suppliers

G3 Gausdal Treindustrier

Bærekraftstrategi 2022–2025

G3 Gausdal Treindustrier

Sustainability Strategy 2022–2025

G3 Gausdal Treindustrier

Certificate ISO 26000 (english)

G3 Gausdal Treindustrier

Sertifikat ISO 26000 (norsk)

G3 Gausdal Treindustrier