FDV

FDV er en samlebetegnelse for forvaltning, drift og vedlikehold gjennom bygningens totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til riving/sanering. Du vil få mange års glede i produktet ditt ved å følge monteringsanvisninger og de anbefalte vedlikeholds intervaller. Omfattende informasjon om produktets egenskaper, montering og vedlikehold finner du i FDV for hver enkelt produkt.

FDV ULTIMALT

Dekkende behandling

FDV ULTIMALT

Transparent behandling

FDV GRUNNING + MELLOMSTRØK

Dekkende behandling

FDV GRUNNING + MELLOMSTRØK

Transparent behandling

FDV GRUNNET KLEDNING

Dekkende behandling

FDV GRUNNET KLEDNING

Transparent behandling

FDV ULTIMALT PROFF 10

Dekkende behandling

MONTERINGSANVISNING

Kledning fra G3 Gausdal Treindustrier

Miljøgodkjenninger

Sertifikat PEFC engelsk

(G3 Gausdal Treindustrier SA)

EPD

Grankledning ULTIMALT

EPD

Grankledning grunnet og mellomstrøk

EPD

Grankledning grunnet

EPD

Grankledning ubehandlet

EPD

Høvellast av gran

EPD

Grankledning ULTIMALT PROFF 10

FSC-sertifikat

(G3 Gausdal Treindustrier SA)

Sertifikat KD engelsk

(G3 Gran Tre AS)

Sertifikat KD norsk

(G3 Gran Tre AS)

Sertifikat KD norsk

(G3 Gausdal Bruk)

Sertifikat KD norsk

(G3 Fåvang Sag AS)

BREEAM-NOR A20 (2012)

Sjekkliste egendeklarasjon

BREEAM-NOR A20 (2016)

Sjekkliste egendeklarasjon

Mattilsynet ISPM-15

Treemballasje

Mattilsynet ISPM-15

Treemballasje engelsk

Grønt punkt

Medlemsbevis

Tekniske datablader malingsprodukter

Jotun Industri

DRYGOLIN Color Expert

Tekniske godkjenninger

Ytelseserklæring

Utvendig kledning, behandlet

Ytelseserklæring

Utvendig kledning, ubehandlet

Ytelseserklæring

Konstruksjonsvirke

Samsvarserklæring

Konstruksjonsvirke

Sertifikat NS-merking

Konstruksjonsvirke NS-EN 14081

Sertifikat CE-merking

Konstruksjonsvirke INSTA 142 CE styrkelast

Strategi og retningslinjer

Etiske retningslinjer for leverandører

G3 Gausdal Treindustrier

Ethical guidelines for suppliers

G3 Gausdal Treindustrier

Bærekraftstrategi 2022–2025

G3 Gausdal Treindustrier

Sustainability Strategy 2022–2025

G3 Gausdal Treindustrier

Sertifikat ISO 26000

G3 Gausdal Treindustrier